Friday, 18 March 2011

Selleri undesökningen

Sienna har deltagit i en undersökning om hur 18-24 månadingar (kan man säga så?) äter grönsaker de inte prövat på förut ifall de bekantat sig med dem genom att läsa om grönsakerna. Vi har läst selleri boken nu i 14 dagar och i den talas det mycket om att sellerin har gröna blad. Så när Sienna fick sina prov grönsaker (idag på universitetet) selleri och vattenkrass (gröna blad) så trodde hon att vattenkrassen var selleri och smakade på den först. FAILURE!! Nåjoo, vi fick ett fint intyg iallafall (haha).

No comments:

Post a comment