Tuesday, 28 June 2011

Huset ska säljas!

Nu skall vi alltså sätta vårt hus på marknaden. Det innebär ju att städa och fixa och plocka och och... Det finns massa vi borde fixa i trädgården men ingendera av oss tycker värst mycket om trädgårds arbete. Och jag har börjat måla lite små grejer som måste snyggas upp och så. Mycket jobb förrän bilderna skall tas nästa tisdag! Men ju mera jag tänker på "vårt nya hus" destu mera positiva sidor hittar jag och destu mera vill jag flytta dit!

No comments:

Post a Comment