Monday, 27 June 2011

Mera sommarflicka

Denhär klänningen påminner mig om Sienna i Nya Zealand. Och nu får Simona vara en sommarflicka i den!

No comments:

Post a Comment