Thursday, 23 June 2011

Svenska produkter

Dessa serverades på konserten. Tror ni engelsmännen förstår vad det är? Lite roligt.

No comments:

Post a Comment