Wednesday, 16 November 2011

Renen

På veckoslutet finns det en riktig ren på Henry St garden centre. Jag tror inte flickorna fattade att denna var fejk, de älskade den och beundrade den sk snön (vit målfärg).

No comments:

Post a Comment