Saturday, 10 December 2011

Julfester

Detta veckoslut blir det julfest båda dagarna, med olika grupper av vänner, men ämnat för barn. Eller egentligen är det väl så att vi ordnar barn julfester så att barnen skall trivas så att vi föräldrar hinner umgås!

No comments:

Post a Comment