Wednesday, 16 January 2013

Mera skrinning

Hört på skrinsko plan: här är så vackert när lamporna lyser och det är mycket snö i himlen (Sienna)

No comments:

Post a Comment