Sunday, 28 April 2013

Magnolian

För ett år sedan planterade vi magnolian. Nu har det varit så kallt att den ännu intens blommar.

No comments:

Post a Comment