Friday, 23 August 2013

Gänget

Här åker vi på ett traktor flak och kollar renar. Eller bambin alltså.

No comments:

Post a comment