Friday, 28 February 2014

Skol diskot

Siennas första skoldisko. Älska små 4-6 åringar som dansar till 'Gangham style'.

No comments:

Post a comment