Sunday, 20 April 2014

Sienna fotar

Sienna tog denna bild. Och hon planerade och organiserade den också - berättade åt Simona hur och var hon skulle ligga. Simona med sin nummer 1: Labolina.

No comments:

Post a Comment