Sunday, 8 June 2014

Stödhjulen

Simona åkte på födisfest till sin kompis idag, så vi andra drog till en gräsmatta och försökte lära Sienna att cykla utan stödhjul. Hon klarade av det några sekunder åt gången och var verkligen stolt och ivrig. Men det behövs mera träning!

No comments:

Post a Comment