Sunday, 26 October 2014

Finland

Igår flög vi till Finland! Flyget gick för det mesta bra. På flygfältet försökte alla utom jag göra brygga, det var komiskt.

No comments:

Post a comment