Tuesday, 30 December 2014

Egna skidgrejs

Sienna och Simona fick nya skidgrejs, och skridskor idag. Allt begagnat och billigt! Skidglasögonen måste genast testas i pulkabacken och Sienna var otroligt stolt över sina skidor!

No comments:

Post a comment