Saturday, 27 December 2014

Jul annan dag

95 åriga Famo bjöd på julannandags middag för 14 pers hos sig!

No comments:

Post a Comment