Monday, 8 December 2014

Siennas tablå

Jultablå i Siennas skola var 'barn från hela världen' och Sienna var ett barn från Malawi. Hon hade två repliker och sjöng och dansade fint.

No comments:

Post a Comment