Thursday, 29 January 2015

Nej se det snöar!!

Egentligen var det inte snö. Jag tycker det var mera som hagel när de föll. Men engelsmännen byggde glatt snögubbar och det flesta smalt bort snabbt.

No comments:

Post a Comment