Sunday, 7 June 2015

Connies fest

Connie hade fest idag på en farm. Flickorna fick hålla och mata djur, söka riktiga ägg, åka traktor och leka. Sienna tyckte om marsvinen och villa att vi sku skaffa såna hem. Jag tror att... ööö... Pappa är allergisk...

No comments:

Post a comment