Sunday, 21 June 2015

Mera evenemang ...

... egentligen var det ångvältar och ånglokomotiv vi var där och kollade på, men ingen var så jätte intresserad av dem!

No comments:

Post a Comment