Sunday, 8 May 2016

Övning

Den låga övnings banan gick bra, sen var det bara upp i trädtopparna med oss, och där kunde man inte ta bilder.

No comments:

Post a Comment