Friday, 30 December 2016

Alternativa Lucior

Kidsen ville uppträda med Lucia för Perre och Felix, och tyckte att deras nya nattlinnen passade bra som tärnekläder!

No comments:

Post a Comment