Sunday, 5 November 2017

Sienna och klarinetten!


Sienna lär sig spela klarinett i skolan, och får låna en klarinett för ett år. Hon är verkligen ivrig - det är roligt!!

No comments:

Post a Comment