Tuesday, 17 July 2018

Sofia på hörsel test


Sofia har hört lite dåligt det senaste året. Nu fick vi äntligen en full hörsel test åt henne! Och hon hörde bra. Hennes trumhinnor är lite inåtböjda, troligen pga en öroninflammation som nästan är borta och så har hon en stor klimp av vax i vänstra örat, men hörseln är bra, så inget att oroa sig för. Hurra!

No comments:

Post a Comment